Hardingsmolt

Recruiter
Hardingsmolt

Hardingsmolt AS er en settefiskprodusent lokalisert i kommunene Kvam og Fitjar. Selskapet eies av Fremskridt Laks as og Kobbevik & Furuholmen Oppdrett as, og har de siste årene gjennomført en omfattende utvikling av produksjonsanleggene med landbasert resirkuleringsteknologi i Tørvikbygd, og lukket, merdbasert oppdrett ved lokaliteten Koløy N.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.

Latest jobs from Hardingsmolt