Arctic Cod

Recruiter
Arctic Cod

Arctic Cod AS er et nyetablert settefiskanlegg for torsk etablert i Dønna på Helgelandskysten i 2020. Her bygger selskapet nå opp produksjonskapasitet for å kunne levere opptil 6 millioner settefisk av torsk per år fra 2021. Etableringen er basert på langsiktige kontrakter med nye store aktører som har som mål om å kunne skape en stabil og bærekraftig eksportnæring gjennom oppdrett av torsk i sjø. Forutsetningene for dette er nå gode med tilgang på godt avlsmateriale, god kompetanse på settefisk og sjøproduksjon. Markedet er også lovende for torsk spesielt og sjømat generelt. Arctic Cod er lokalisert i et oppdrettsmiljø som produserer storsmolt laks, rognkjeks og noe torsk. Det er også tett tilknytning til forsøks- og forskningssenteret LetSea AS som gjennomfører en rekke forsøk på arten. Arctic Cod tilhører dermed et miljø med betydelig kompetanse og nettverk innen oppdrett. Selskapet er eid av Fishbase Group AS, Norcod AS, Statt Torsk AS og Klo Holding AS.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.