STIM

Recruiter
STIM

STIM er havbruksnæringens ledende kompetansebedrift innen fiskevelferd, fiskehelse, produksjonsoptimalisering og miljøovervåkning, hvor også oljeindustrien er en betydelig kunde. Vårt hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten. I tillegg har vi avdelingskontor langs hele kysten fra Bergen til Tromsø samt datterselskap i Skottland, Chile og Canada. 
STIM inngår i konsernet Nordly Holding som også eier fiskefôrprodusenten Polarfeed AS og FoU-selskapet ACD Pharmaceuticals AS. Sistnevnte står bak flere banebrytende innovasjoner, blant annet knyttet til bruk av bakteriofager som alternativ til antibiotika.
Konsernet har i overkant av 100 ansatte. Omsetningen i 2019 var 982 millioner kroner.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.