Eide Sustainable Marine Technologies

Recruiter
Eide Sustainable Marine Technologies

Eide Fjordbruk AS er eit oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden, Fensfjorden og Osterfjorden. Me produserer rundt 12.000 tonn laks og regnbogeaure i året, som vert omsett globalt. Bedrifta har vore blant pionerane i næringa og vore med på å forma fiskeoppdrett til den suksessen me ser i dag. Innovasjon og skaparkraft er framleis ei viktig drivkraft i det me held på med, og me jobbar kvar dag for å utvikle næringa me er ein del av.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.