Ænes Inkubator AS

Recruiter
Ænes Inkubator AS

Ænes Inkubator AS er et nystiftet selskap eid av Lingalaks AS og Eide Fjordbruk AS. Ænes Inkubator AS har fått tillatelse av NVE for oppdrett av laks og ørret i Ænes i Kvinnherad. Et fremtidsrettet RAS settefiskanlegg prosjekteres nå for oppføring, og vil ha som formål å forsyne sine eiere med kvalitetssmolt.

Produksjonen ved anlegget vil omfatte hele produksjonssyklusen fra egg og yngel til smolt/postsmolt for utsett i sjømerder. Ænes Inkubator AS ønsker en kapasitet til å produsere 3000 tonn / 6 millioner 500 grams smolt. Forventet omsetning i full drift er i størrelsesorden MNOK 200-300.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.