Bergen Teknologioverføring

Recruiter
Bergen Teknologioverføring

Bergen Teknologioverføring (BTO) er det regionale kompetanseselskapet for innovasjon, anvendelse av forskning og kliniske studier. BTO er en synlig operativ aktør og et tyngdepunkt i regionens økosystem for nyskaping og innovasjon. Vi har ambisjoner om å være en kommersialiseringsaktør på nivå med internasjonalt best practice innen tidligfase forskningsintensiv nyskaping og innovasjon, og vårt arbeid skal gi betydelig regional og nasjonal verdiskaping. Vi bleetablert i 2004 og eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole.

Vi har tre virksomhetsområder: 

  • Vi bistår våre eiere og partnere med å skape verdier av forskningsresultater. Vi sørger for at forskningsbaserte ideer blir til produkter eller   tjenester som kommer til nytte i samfunnet. 
  • Vi tilbyr oppstarts- og vekstprogrammer. Vi gir gründere og oppstartsselskaper med vekstpotensial hjelpen de trenger for en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. 
  • Vi håndterer kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Vi er bindeleddet mellom sykehuset og legemiddelindustrien under gjennomføringen av kliniske studier. 


Vi holder til i moderne lokaler på Marineholmen og i Media City Bergen.

Mer informasjon på www.bergento.no.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.