Polarfeed AS

Recruiter
Polarfeed AS

Polarfeed AS er den eneste Norskeide fiskefôrprodusenten og spesialisert på produksjon av høykvalitetsfôr under merkenavnet Polarfeed. Polarfeed produserer fôr på fiskens premisser, og har et kontinuerlig fokus på å å lage produkter som gir god fiskehelse, god fiskevelferd som igjen gir god produksjon hos oppdretter. Fisk fôret med Polarfeed skal gjenkjennes i markedet som et høykvalitets sluttprodukt.

Selskapet er del av konsernet Nordly Holding som har hovedkontor i Lofoten og i overkant av 110 ansatte fordelt på datterselskaper i inn- og utland. Søsterselskapet STIM er en landsdekkende leverandør av kunnskapstjenester innen havmiljø, fiskehelse og teknisk sertifisering innen havbruk og industri. Søsterselskapet ACD Pharma er i ferd med å bygge verdens første legemiddelgodkjente fabrikk for produksjon av bakteriofager som et ledd i bekjempelsen av antibiotikaresistens.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.