Norway Royal Salmon ASA

Recruiter
Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et oppdrettsselskap med to forretningsområder innen oppdrett og salg- og markedsarbeid. NRS er notert på Oslo børs, og eier 4 oppdrettsselskaper som til sammen har 35 matfiskkonsesjoner hvor aktiviteten er i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. Selskapet har i tillegg minoritetsandeler i 3 oppdrettsselskaper med til sammen 10 konsesjoner. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slakterivirksomhet og salgs- og markedsarbeid. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim.

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.