Mørenot Aquaculture

Recruiter
Mørenot Aquaculture

MØRENOT konsernet er en ledende internasjonal leverandør til kunder innen fiskeri, havbruk og seismikk. I 2018 omsatte konsernet for drøyt 900 millioner kroner og hadde 580 ansatte. Konsernet har hovedkontor i Ålesund, og er i dag majoritetseid av FSN Capital Group.

Mørenot Aquaculture er en divisjon i konsernet og består av flere selskaper og virksomhetsområder med en samlet omsetning på om lag 500 mill NOK og 277 ansatte.  Mørenot Aquaculture har som ambisjon om være ledende i den teknologiske utviklingen i oppdrettsnæringen, både for nye anlegg og drift. Vi har lang erfaring, og det gjør oss til en trygg og pålitelig samarbeidspartner for bedrifter i bransjen, både når det gjelder produkter, forskning, rådgivning og service. Vår innovative tilnærming og smarte løsninger skal bidra til god fiskevelferd, effektivitet og lønnsomhet for våre kunder.  Det er lagt ambisiøse planer for videre hurtig vekst og vi søker derfor:

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.