Scanbio

Recruiter
Scanbio

Scanbio Marine Group er en ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftige fiskerier og fiskeoppdrett. Selskapets virksomhet retter seg mot verdensmarkedets økende etterspørsel etter proteiner og fiskeolje. Scanbio er en av Norges ledende produsenter av svært næringsrikt fiskeproteinkonsentrat og fiskeoljer. Produktene lages av biprodukter fra pelagisk hvit fisk og oppdrettslaks, og er verdifulle ingredienser i fiskefôr, dyrefôr, kjæledyrfôr og biodrivstoff. Scanbio Marine Group har hovedkontor i Trondheim, produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund, transportskip langs norskekysten og lagringsplattformer i Skottland og Danmark. www.scanbio.com

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.

Latest jobs from Scanbio