Kystrederiene

Recruiter
Kystrederiene

Kystrederiene er en landsdekkende arbeidsgiver og interesseorganisasjon for rederier som opererer innenfor Aqua Shipping og Short Sea Shipping. Organisasjonen har som mål å fremme medlemmenes interesser og arbeide for gode rammebetingelser for maritim næring. Dette arbeidet vil blant annet innebære utstrakt kontakt med organisasjonens medlemmer, departement og myndighetsorganer på nasjonalt og lokalt nivå, politiske partier og bransjeorganisasjoner på områder som næringspolitikk, HMS, klima- og miljøspørsmål, fiskehelse/dyrevelferd, innovasjon og andre bransjerelaterte tema.

Kystrederiene er en organisasjon i positiv utvikling og har ambisjoner i tiden fremover. Vi er en liten organisasjon med et godt arbeidsmiljø der vi støtter og tilbyr hverandre hjelp på tvers av funksjon og ansvar ved behov. 

Email me jobs from this recruiter
Get new jobs for this search by email

When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service.

Other marketing communication

We'd love to send you information about jobs and services from IntraFish Jobs by email.


All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.