Recruiter
Industrilaboratoriet

Industrilaboratoriet

STIFTELSEN INDUSTRILABORATORIET (ILAB) ble etablert i 1989 og har til formål å tilrettelegge for forskning innen marinbiologi, akvakultur og fiskehelse for så vel universitetsmiljøer som privat næring og industri. Virksomheten har 27-års erfaring som oppdragslaboratorium, og har i dag 17 fast ansatte og 2 lærlinger. ILAB har god økonomi og virksomhetens omsetning i 2016 var kr 26,8 millioner. ILABs laboratorier er lokalisert ved Marineholmen Forskningspark sentralt i Bergen med nærhet til viktige forskningsmiljøer og havbruksindustrien

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts